CnPack Forum » CnVCL 组件包 » 安装最新cnvcl怎么没TCnQQPanel这个控件了


2009-9-11 17:51 xuliang
安装最新cnvcl怎么没TCnQQPanel这个控件了

安装最新cnvcl怎么没TCnQQPanel这个控件了

2009-9-11 23:34 Passion
:L 比较简陋,便没装在组件板上。

2009-9-12 12:44 xuliang
请问CnQQPanel怎么动态设置

TCnQQPerson.UserHead动态设置图片后TCnQQPanel里面画出来的头像不能更改

[[i] 本帖最后由 xuliang 于 2009-9-16 10:24 编辑 [/i]]

2010-1-4 23:27 zhude111
看来这个控件很多人喜欢~~~~~~~~~~~~~~~

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.